27 Φεβρουαρίου 2014 

Η έναρξη των μαθημάτων του Προγράμματος Επικαιροποίηση γνώσεων ΑΕΙ, Σύγχρονες Τάσεις της Φ.Α. & Αθλητισμού, με τον τίτλο: 

      Αθλητικοί Θεσμοί, Διοίκηση & Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο

Θα λάβει χώρα σε κοινή συνεδρίαση στο Αμφιθέατρο Αργυριάδης του Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεντρικό κτήριο), στις 2-4-2014, ώρα 18:00.

 Η διεξαγωγή των μαθημάτων του πρώτου κύκλου, κατά το εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο και στα τρία (3) Τμήματα των οικείων ΑΕΙ,  θα λάβει χώρα από 2-4-2014 μέχρι και 12-7-2014.

 Το ανωτέρω Πρόγραμμα του Εαρινού εξάμηνου (1ος κύκλος), θα παρακολουθήσουν 75 απόφοιτοι ΑΕΙ μετά από επιλογή.

 Οι απόφοιτοι που θα επιλεγούν, για να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα του κύκλου αυτού, θα κατανεμηθούν στο οικείο Τμήμα του αντίστοιχου συμπράττοντος ΑΕΙ, σύμφωνα με την αίτησή τους.