Συνολικά θα συμμετάσχουν 225 απόφοιτοι ΑΕΙ.

 

• Το Πρόγραμμα: Αθλητικοί Θεσμοί, Διοίκηση & Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο, θα λάβει χώρα σε τρεις (3) κύκλους κατά τα Ακαδημαϊκά έτη:

 

2013-2014, Εαρινό εξάμηνο 1ος κύκλος

2014-2015, Χειμερινό εξάμηνο 2ος κύκλος

2014-2015,Εαρινό εξάμηνο 3ος κύκλος

• Κάθε κύκλος αντιστοιχεί σε ένα εξάμηνο εκπαίδευσης.

• Σε κάθε κύκλο του προγράμματος αντιστοιχούν τρία τμήματα, με 25 αποφοίτους ΑΕΙ σε κάθε τμήμα. Συνολικά θα συμμετάσχουν, μετά από επιλογή, 75 απόφοιτοι σε κάθε κύκλο.

• Η διδασκαλία θα γίνει στα οικεία Πανεπιστήμια: ΕΚΠΑ, Πάντειο Πανεπιστήμιο και Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος), σύμφωνα με το πρόγραμμα.