Προς αποφοίτους ΑΕΙ

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, απόφοιτοι ΑΕΙ, θα πρέπει να υποβάλουν βιογραφικό με σχετική Αίτηση, την οποία θα βρουν στην οικεία θέση της Ιστοσελίδας αυτής (Φόρμα Συμμετοχής).

• Αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέχρι την Κυριακή 30 Μαρτίου 2014.

 Τα αποτελέσματα επιλογής θα ανακοινωθούν στην Ιστοσελίδα του προγράμματος άμεσα, όπου θα αναρτηθούν και οι κατάλογοι των επιλεγέντων υποψηφίων.

Στους συμμετέχοντες αποφοίτους ΑΕΙ θα απονεμηθεί Ειδικό Πιστοποιητικό Επικαιροποίησης Γνώσεων ΑΕΙ, με τίτλο:

"Αθλητικοί Θεσμοί (Αθλητικό Δίκαιο), Διοίκηση & Ευρωπαϊκό θεσμικό Πλαίσιο"

* * *

Προς υποψήφιους διδάσκοντες

Για τη συμμετοχή στη διδασκαλία των μαθημάτων του Προγράμματος, θα πρέπει να υποβληθεί βιογραφικό με σχετική Αίτηση, η οποία υπάρχει στην οικεία θέση της Ιστοσελίδας αυτής (Φόρμα Συμμετοχής).

 Αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέχρι την Κυριακή 30 Μαρτίου 2014.

• Τα αποτελέσματα επιλογής θα ανακοινωθούν στην Ιστοσελίδα του προγράμματος άμεσα, όπου θα αναρτηθούν και οι κατάλογοι των επιλεγέντων διδασκόντων.

* * * 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Τηλέφωνο επικοινωνίας:
210 7276097
210 3839440

Ε-mails:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.