Το Πρόγραμμα: «Αθλητικοί θεσμοί, Διοίκηση και Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο",
εύχεται σ' όλους τους συμμετέχοντες Χρόνια Πολλά! και καλή και εποικοδομητική συνέχεια στο πρόγραμμα!


Από τη Διεύθυνση