Στο τμήμα του Τμ. Εκπ & Κοιν Πολιτικής της Κορίνθου τα μαθήματα διεξάγονται:

Την πρωινή ζώνη: 10.15-13.30

Την απογευματινή ζώνη: 14.15-17.30

Απο τη Γραμματεία του Προγράμματος