Δημήτριος Π. Παναγιωτόπουλος
Καθηγητής Αθλητικού Δικαίου του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών του
Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού