• Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Πάντειο Πανεπιστήμιο

Δημήτριος Π. Παναγιωτόπουλος
Καθηγητής Αθλητικού Δικαίου του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών του
Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

 

• Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Αθανάσιος Κατσής
Καθηγητής Στατιστικής του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής