Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Αθλητικοί θεσμοί & Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο,που ολοκλήρωσαν την παρακολούθηση του προγράμματος το εαρινό εξάμηνο του 2014, σύμφωνα με την προκήρυξη, όπως εμφανίζονται στον οικείο αναρτημένο κατάλογο, καλούνται να παραλάβουν το σχετικό Πιστοποιητικό παρακολούθησης .

Η απονομή του πιστοποιητικού θα λάβει χώρα στις 8 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 18:00 στο Παλαιό Πανεπιστήμιο (Μουσείο Πανεπιστημίου Αθηνών), το οποίο βρίσκεται στην Οδό Θόλου 5 στην Πλάκα .

Από τη διεύθυνση του Προγράμματος