Οι συμμετέχοντες ως Διδακτικό Προσωπικό στο Πρόγραμμα: Αθλητικοί Θεσμοί, Διοίκηση & Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο, καλούνται μέχρι το τέλος Μαΐου 2014, στο πλαίσιο του υποβληθέντος Τεχνικού Δελτίου, αλλά και στο πλαίσιο των ανειλημμένων υποχρεώσεων, να υποβάλλουν σε ηλεκτρονική μορφή (word-doc) τα κείμενα των διαλέξεών τους με περίληψη 10 γραμμών, σύντομο προσωπικό βιογραφικό και μικρή φωτογραφία.

Το ανωτέρω υλικό υποβάλλεται δια της φόρμας συμμετοχής στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://athlitikoithesmoi.gr/index.php/form η στη Γραμματεία: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , προκειμένου να ετοιμαστεί το εκπαιδευτικό υλικό σε ειδικό τόμο και να διανεμηθεί στους συμμετέχοντες   στο Πρόγραμμα, πριν το τέλος του Α΄ κύκλου (12-7-2014.

Ο Υπεύθυνος του Προγράμματος

Δημήτριος Παναγιωτόπουλος