Προς
Αποφοίτους ΑΕΙ προς Επιλογή
Αθήνα 20-3-2014

Μετά την εκπνοή της Ημερομηνίας Υποβολής Αίτησης, οι αιτούντες υποψήφιοι θα λάβουν άμεσα απάντηση για το αποτέλεσμα της επιλογής.

Ο κατάλογος των επιλεγέντων υποψηφίων θα αναρτηθεί άμεσα στην οικεία θέση της Ιστοσελίδας του Προγράμματος.

Σας εύχομαι καλή επιτυχία!

 

Ο υπεύθυνος του Προγράμματος
Καθηγητής Δημήτρης Παναγιωτόπουλος