Τα μαθήματα στο τμήμα του Παντείου Πανεπιστημίου θα διεξάγονται σύμφωνα με το Πρόγραμμα:

Τετάρτη Αίθουσα Β6 στον 2ο όροφο 16:00-18:00 και Αίθουσα Γ2 18:00-20:00 στον 3ο όροφο (επταόροφο κτίριο [κίτρινο])

Παρασκευή Αίθουσα Α2 στον 1ο όροφο, 16:00-20:00.

Από τη Γραμματεία