Αθήνα 6 Απριλίου 2014

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Αθλητικοί θεσμοί, Διοίκηση και Ευρωπαϊκό θεσμικό Πλαίσιο και των τριών τμημάτων, καλούνται να τηρούν αυστηρώς το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Είναι γνωστό σε όλους όσους εκδήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής στο πρόγραμμα εξ αρχής, ότι έχει αυτό υποχρεωτική παρακολούθηση και ότι δεν καταβάλλονται δίδακτρα.

Η λήψη του πιστοποιητικού παρακολούθησης του προγράμματος απαιτεί την υποχρεωτική παρακολούθηση αυτού.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σα και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία!

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος