Προς
Αποφοίτους ΑΕΙ προς Επιλογή

Αθήνα 20-3-2014

Το Πρόγραμμα: «Αθλητικοί Θεσμοί, Διοίκηση& Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο», θα λάβει χώρα:

Α) Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πάντειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Κάθε Δευτέρα & Τετάρτη ή Παρασκευή, ανάλογα για δύο 4 ώρα, απόγευμα από 16:00-20:00.

Β) Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Κόρινθο) κάθε Σάββατο 9:00-17:00.

Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν με την Ανακοίνωση του Ωρολογίου Προγράμματος.

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος